marjolein hillege

WIERUM

schetsschuit

Een grote groep Wierummers wil meer aandacht voor hun dorp, meer drukte en dynamiek. En die wens wordt door velen ondersteund. Ontwerper Erik Overdiep kreeg de vraag om voor de betrokkenen bij dit initiatief een schetsschuit te organiseren. Met als doel om een gezamenlijk beeld te vormen van de ruimtelijke ingrepen die die extra aandacht te weeg kunnen brengen.

Op basis van alle informatie hebben we een opzet gemaakt voor de inhoud en aanpak van de dag. Erik ging de schetsschuit in met een korte presentatie van opgave en kwaliteiten en een serie vragen zoals “wat kom je brengen en wat wil je graag meenemen naar huis?” .

In november 2016 namen zo’n 20 mensen aan de schetsschuit deel: medewerkers van gemeenten, de Provincie, Rijkswaterstaat, het Waterschap, natuur en landschapsorganisaties en Staatsbosbeheer. Ook Joop Mulder van Sense of Place schuift aan en natuurlijk de Wierummers zelf.

De opbrengst van de Schetsschuit is groot: veel ideeën en nieuwe inzichten. Opvallend is de energieke stemming en ook consensus tussen de deelnemers. Al deze input hebben we vervolgens verwerkt in een beeldverslag met daarin vier verschillende ontwerpvoorstellen, samen met referentiebeelden, kwaliteiten, kansen, mitsen en maren. 

De projectgroep Wierum heeft de vier voorstellen voorgelegd aan alle dorpsbewoners en het voorkeursmodel wordt nu onderzocht en verder uitgewerkt.

 

 

samen met Erik Overdiep | landschapsontwerp Heerenveen
in opdracht van Erik Overdiep | Projectgroep Wierum | DDKF gemeenten
periode november 2016 – januari 2017

Wierum