marjolein hillege

het verhaal van Veenhuizen

veenkolonie in Drenthe

De Drentse Veenkolonie Veenhuizen is in 1823 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid. Het is een van de zeven Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België.

De film geeft een beeld van de ontstaansgeschiedenis van Veenhuizen, hoe het begon bij de ideeën van Johannes van den Bosch en hoe het orthogonaal grid zich in het veen ontwikkelde. En natuurlijk komen de huizen en gebouwen van de vader en zoon Metzelaar goed in beeld.  Ook de betrokkenheid van de overheid uit het verleden en in de huidige tijd wordt aangestipt:

“We hebben een vorm van zorgplicht om de gebouwen en met name de omgeving, weer levensvatbaar te maken…” aldus Rijksbouwmeester Frits van Dongen.  Het behouden en vinden van huidige en nieuwe bestemmingen zijn de opgaves van nu.  Zoals voor de gevangenis complexen en openbare gebouwen in eigendom van de overheid.
Het verhaal wordt afgesloten door Burgemeester Hans van der Laan met een pleidooi voor opname van Veenhuizen en de andereKoloniën op de lijst van Werelderfgoed in 2018.

samen met | Niels van ’t Hoff, Hankie Hol, Jeroen Kramer, Frits van Dongen, Johan de Haan en Ben Kuipers
in opdracht van | Atelier Rijksbouwmeester
periode | winter 2013 – 2014

het verhaal van Veenhuizen