marjolein hillege

MARKT DELFT

herinrichting plein

foto Vincent van Adrichem

Centraal in de binnenstad van Delft bevindt zich de Grote  Markt. Sinds is het plein de 12e eeuw de ‘huiskamer’ van de stad,  met vele markten en evenementen. Het plein is ontstaan op een hoger gelegen verzande kreekrug wat de hogere ligging en het reliëf van het maaiveld verklaart. Het oppervlak is 120 x 50 meter groot. Aan weerszijden van het met woningen omgeven plein, bevinden zich het Stadhuis en de Nieuwe Kerk, met daarin de koninklijke grafkelders. Dankzij de unieke maat en haar historie is het plein een Europees icoon.

Het definitief verdwijnen van de parkeerplaatsen was in 2004 één van de aanleidingen om het plein opnieuw in te richten. Het bestuur en de ondernemers verlangden een korte planvoorbereiding en snelle uitvoering. Onder de energieke leiding van het projectbureau van de gemeente Delft is een ontwerpteam geformeerd met verschillende ontwerpers van zowel binnen als buiten de gemeente. In een korte periode is het ontwerp gemaakt, in drie varianten met velen bediscussieerd en besproken. Na consultatie van alle Delftenaren is één variant gekozen en net op tijd voor de begrafenis van Prins Bernard is de herinrichting uitgevoerd.

 

In het ontwerp is de breedte van het plein en ook de bolling daarvan gemarkeerd door de oude klinkers in dwarse banen te straten. Lichtmasten, straatmeubilair en ook de terrassen laten zoveel mogelijk vrije ruimte open. Het beeld van Hugo de Groot is verplaatst van midden in de as tussen het stadhuis naar een plek dichter bij de kerk. Met de Nieuwe Kerk in de rug kijkt Hugo de Groot nu naar het stadhuis, voor de bomen, tussen de mensen en de kramen. De zichtas tussen stadhuis en kerk ligt open en de ruimte lijkt groter. 

Om de vele functies van de gebruikers en bezoekers zoals de wekelijkse markt inclusief de viskramen, de terrassen, de kriskras rijdende fietsers, koetsen en parades van het koninklijk huis, trouwstoeten, kermissen, miljoenen toeristen en een handjevol vogels, goed in te passen, is de ruimte zo open als mogelijk. De wekelijks terugkerende marktkramen en de terrassen hebben als enige een vast stramien.  Het stadhuis heeft een plint van hardsteen gekregen met verbijzonderde details en midden op het plein is de oude windroos in ere hersteld.

 

 

Het was bijzonder ontwerp proces vanwege betrokkenheid van beide wethouders, de voortvarendheid van projectleider Lidwien van Elteren en de intensieve consultatie van de bevolking. Het plein ligt er nu 14 jaar, de verharding is wat minder strak en recht als net na oplevering maar de dynamiek die de vrije ruimte toelaat, gaat onder het toeziend oog van Hugo de Groot onophoudelijk voort.

samen met |  Lidwien van Elteren, Pia Kolfschoten, Frans van der Steen en Erik Overdiep
opdrachtgever | Dienst Stadsontwikkeling | gemeente Delft
opgave | herinrichting ruim, ontspannen en goed functionerend plein
periode | 2004

MARKT DELFT