marjolein hillege

QUIXOTIC?

9 plannen op korte termijn

Deze zomer ’19 ontwerpen we de vorm en ligging de te graven swales in de Pino Plots en ook die van de omliggende nieuwe aanplant. Ook werken we de werkwijze en vorm van het in te zaaien graan en de grassen op verschillende terrassen in de vallei verder uit. We zoeken en verzamelen zoveel mogelijk plantmateriaal; bij Spaanse en ook Nederlandse kwekers en eigen kweek. En waar mogelijk zaden, bij voorkeur onnoemelijk veel.

We blijven contact en informatie zoeken met deskundigen, landbouwers, kwekers en grondbewerkers die ons verder kunnen helpen. We doen zoveel als mogelijk ervaring en kennis over het bewerken van de bodem, composteren, snoeien, watersystemen, plantmateriaal etcetera. Met de bedoeling om komend plantseizoen begin volgend jaar een serieuze slag te kunnen maken.

Wat turend naar nog onbekende verten, struikelend over de vele stekelstruiken en ook proestend door opwaaiend stof, vragen we ons (ik meer dan Gé) wel eens af: zijn we met al onze ambities en plannen idealistisch, romantisch en wat naïef? Het zou misschien kunnen zijn maar vooralsnog zijn er geen enkele te bevechten windmolens in beeld. Dus op naar de volgende fase, dat paard en die ezel, die komen vast later. En het is ook een fantastisch woord: quixotic, dat ook.