marjolein hillege

Park Huis Doorn

renovatie park

Het park rondom Huis Doorn krijgt de komende jaren een grondige opknapbeurt. Het Rijk trekt 2,8 miljoen uit voor het project. Door de renovatie moet het park weer een fraai geheel worden met lanen, bospercelen en open ruimtes en zijn allure van vroeger terugkrijgen. De renovatie wordt uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf, dat in 2010 het beheer van het park en het bos overnam. Het bedrijf start de werkzaamheden eind 2016 en verwacht in ongeveer zes jaar klaar te zijn.

Ido Borkent, adviseur bos en natuurbeheer, neemt de kijker mee het park in en laat de vele knelpunten zien en komt ook met oplossingen. Herman Sietsma, bestuurder Stichting Huis Doorn reflecteert kort op het plan en de betekenis van de buitenplaats. En landschapsarchitect Ben Kuipers is gewoon erg trots op de nieuwbouw van en de buitenruimte rondom de garage van de keizer.

 

Om het ontwerp te verduidelijken  heeft de kunstenaar Chris Rodenburg op basis van de stilstaande beelden van de huidige situatie, de mogelijke beelden in de toekomst getekend. Deze ze zijn ook onderdeel van de film en worden in presentaties gebruikt. Een goede kijker herkent op één van de tekeningen de Schwebe Brücke uit de Ulenpas in Hoog Keppel.

 

 

De film was onderdeel van een besluitvormende planpresentatie van de projectgroep Renovatie Park Huis Doorn van het Rijksvastgoedbedrijf aan het management van diverse ministeries.  Er was geen tijd en ruimte voor deze drukbezette dames en heren om het park te bezoeken, daarom was in eerste instantie de film vooral bedoeld om, in plaats van een bezoek, hen met deze film het park te laten zien en ervaren. Dat ging zo goed dat we de film ook geschikt hebben gemaakt voor presentatie bij bestuurders, andere overheden, bewoners en de vele belangen organisaties. Het omvangrijke ontwerprapport was input voor de film.  De film is nu  te zien op diverse sites en kanalen.

samen met | Chris Rodenburg, Koen Zoontjens, Ido Borkent, Ben Kuipers en Denise van Marwijk
in opdracht van | het Rijksvastgoedbedrijf – Peter van Riet
periode | maart – mei 2015

Park Huis Doorn