marjolein hillege

HOOFDDORP CENTRAAL

proces, resultaat & meedoen

Om meer samenhang en levendigheid in het gebied tussen het centrum en het station van Hoofddorp te krijgen, faciliteert de gemeente Haarlemmermeer een open proces, waarop eenieder die wil invloed heeft. Inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere betrokken belanghebbenden zijn regelmatig met elkaar in gesprek. Samen ontdekken ze wat cruciaal is om het gebied tussen het centrum en het station van Hoofddorp in beweging te krijgen en aantrekkelijk te maken voor partijen om hier te investeren.

Voorjaar 2015 bevindt het proces zich in een cruciale fase : geeft de gemeenteraad zijn goedkeuring voor de voortgang en financiering van dit participatie proces en vervolgens ook voor de uitvoeringsmaatregelen die voort komen uit dit proces.

Om deze beslissing eenvoudiger te maken krijgen we de opdracht om de kwaliteiten van dit proces, de resultaten en de inzet van alle betrokkenen kort en helder in beeld te brengen. Samen met de medewerkers van het Kernteam Hoofddorp Centraal maken we het script voor drie korte films : over het proces zelf, over de resultaten tot dusver en over de mensen die het proces inhoud geven.   

Er is veel enthousiasme bij alle betrokkenen en binnen een paar dagen hebben we verschillende mensen gevonden die mee willen werken in de film.  Ook de voorbereiding en uitvoering van de filmopnames wordt samen met het Kernteam uitgevoerd.  Dankzij deze strakke en soepele samenwerking zijn de 3 korte films op tijd klaar om ze aan de raadsleden en collega bestuurders te laten zien.  

 

In het eerste deel legt procesregisseur en stedenbouwkundige Wim van de Lee  uit wat een open planproces precies inhoudt.

 

In het tweede deel vat stedenbouwkundige Sjoerd Feenstra de resultaten die in  processtap 2 behaald zijn samen.

 

In het derde deel komen verschillende mensen aan het woord die in de periode oktober 2014 tot april 2015 meegewerkt aan dit proces. Deelnemers en wethouders vertellen over hun ervaringen, ideeën en wensen.

 

Anno 2017 zijn er vele stappen verder :  het inrichtingsplan en de ontwikkelstrategie van Hoofddorp-Centraal zijn dit keer ook door de gemeenteraad vastgesteld.  Niet alleen worden het park en de openbare ruimte aanzienlijk opgeknapt maar zijn de plannen voor de herontwikkeling van de kantoorpanden naar woningen in een vergevorderd stadium. 

zie ook

Hoofddorp-Centraal

samen met | kernteam Hoofddorp – Centraal
in opdracht van | Podium voor Architectuur | gemeente Haarlemmermeer
maart – april 2015

Hoofddorp-Centraal