marjolein hillege

Groenstructuurplan Utrecht

stad en land verbonden

Een groenstructuurplan biedt in tekst en beeld een kader voor het beheer en de ontwikkeling van groen in en om de stad. Nieuwe inzichten, kansen en beperkingen waren in 2006 aanleiding om dit een nieuw groenstructuurplan te maken en door het bestuur vast te laten stellen. Met een verkeerskundige, ecoloog, beheerder, projectleider en twee landschapsarchitecten, verenigd in een constructief team hebben we in 2006 dit plan gemaakt.

 

In de stad heeft de gemeente een mooie serie parken van formaat. Het Wilhelmina en Maxima park zijn twee markante voorbeelden hiervan. Deze parken zijn begin deze eeuw door renovatie en aanleg flink verbeterd. Utrecht is via de groen blauwe lijnen verweven met haar omliggend landschap. Het verbinden van deze parken met de omliggende landschap voor langzaam verkeer, flora en fauna is een eerste pijler van het plan.

 

De grote diversiteit en de nabijheid van de verschillende landschapstypen is een van de zwaarwegende kwaliteiten van de stad. Het slagenlandschap van het veenweiden, de uitlopers van de Heuvelrug, de stroomruggen van de rivieren en de polders en uiterwaarden ten weerszijde van de rivieren, alles is vanuit de stad op fietsafstand bereikbaar

 

De afgelopen decennia is door de overheid zoals de Dienst Landelijk Gebied, met inzet van vele miljoenen (minstens 12)  geïnvesteerd in de ontwikkeling van die landschappen, vooral ten faveure van de recreatie en natuur. Nabij de stad zijn weilanden ingeplant met nieuw bos (paars gekleurd) en een netwerk van fiets, wandel en ruiterpaden ontsluit het landbouwgebied voor recreanten.

 

Het thema “Stad en land verbonden” was dan ook snel gevonden. De leidraad van het Groenstructuurplan is het maken en verbeteren van doorgaande groene en recreatieve structuren vanuit de stad naar buiten.

Het groenstructuurplan is uitgewerkt in een concreet programma. Deze keuze voor deze uitvoeringsgerichte projecten is gebaseerd op de ambities : Meer en beter groen in de stad, Sneller naar buiten en Nieuw groen om de Stad. En de strategie om tot uitvoering te komen op drie peilers : Steunen, Meeliften en Initiëren.
Bij de vaststelling van het groenstructuurplan is ook een structureel bedrag toegekend om de ambities en dus de projecten te realiseren. Deze plannen worden jaarlijks geprogrammeerd in het Meerjarengroenprogramma. Er werkt een team van 7 mensen binnen de gemeente aan de voorbereiding en uitvoering van dit programma en dit gaat nog vele jaren door.

Het Groenstructuurplan is gemaakt in dienst bij de afdeling Stedenbouw en Planologie van de gemeente Utrecht. De kaarten zijn getekend door Erik Overdiep, we hebben ze zo gemaakt dat je ook zonder tekst de opbouw van het verhaal en het plan kan zien en begrijpen.

samen met | Erik Overdiep, Jan Willem van Zeijl, Frans Samsen, Rob Tiemersma en Johanna Sinnema
in opdracht van | Dienst Stadsontwikkeling, gemeente Utrecht
periode | 2006 – 2007

Groenstructuurplan Utrecht