marjolein hillege

DROOM & DAAD

1 intro

De woestijn vergroenen… dusdanig dat er meer leven is. Dat door het vasthouden van water en de aanplant van bomen, de droogte afneemt en de diversiteit van flora en fauna toeneemt. Plannen en projecten waarin dit wordt uitgevoerd volgen we al jaren, het zijn fascinerende projecten met overdonderende resultaten. En ze wakkeren bij Gé en mij een verlangen op, om het aldoende en met de handen in grond het zelf te proberen…. niet gelijk in de woestijn maar in een dor deel van Spanje.

Voordat we het zelf helemaal beseffen, lopen we begin 2019 met schop, hak en kruiwagens vol jonge bomen over ons eigen land in de heuvels van Aragón. Nog wat onwennig maar vol experimenteerdrift en met een helder doel voor ogen. We willen hier meer en langer water vasthouden, het gebied verrijken met een diversere beplanting, de bodem verbeteren opdat het gebied aantrekkelijker wordt voor flora, fauna en voor ons.

We wonen en werken sindsdien regelmatig een aantal weken in de vallei. De blogs op deze site geven een beeld van wat we doen en ervaren, per onderwerp en in opeenvolgende perioden. Om kennis, ervaringen en ideeën te delen en waar mogelijk uit te wisselen.