marjolein hillege

PLANBEGELEIDING

diverse projecten

Recreatieroute ontwerper bij de Provincie Zuid Holland was mijn eerste overheidsfunctie. Daarna heb ik bij de Gemeente Delft, Amersfoort, Haarlemmermeer, Den Bosch en als laatste bij de gemeente Utrecht als landschapsarchitect gewerkt,  in loondienst en ook tijdelijk als freelancer.  Ik heb veel openbare ruimte plannen gemaakt, voor straten, pleinen, speelplaatsen en parken en ook kaders gesteld, adviezen geschreven etctera.  In mijn laatste functies was  het inhoudelijk begeleiden van de planontwikkeling door externe ontwerpers een belangrijk deel van mijn werk. Dankzij de slagkracht van externe collega’s kan je met vaart en elan een zorgvuldig plan maken, dat is grote winst. De afstemming van het plan binnen de gemeentelijke organisatie en met de belanghebbenden was een grote taak.  En regie houden op de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in de planvoorbereiding en zeker ook tijdens de uitvoer,  dat vond ik de mooiste klus.  

Hieronder een selectie van beelden van slechts enkele projecten uit mijn periode bij de afdeling Stedenbouw en Monumenten, bij Stadsontwikkeling gemeente Utrecht : 

 

tekening De Nijl Architecten Rotterdam
Raamwerk Overvecht – groen kader voor toekomstige ontwikkelingen
teksten komen nog …

 

 

tekeningen DS landschapsarchitecten Amsterdam
Cultuurhistorische en landschappelijke voorverkenning voor ontwikkeling extensieve landelijke woonwijk  Rijnenburg

 

 

 

 

tekeningen OKRA landschapsarchitecten Utrecht
Ontwerp schets voor ontwikkelingen vier Lunetten

 

 

 

Tekening CAD unit afdeling Stedenbouw Utrecht
Overzicht van ruimtelijke elementen en programma onderdelen thv de Kraag van Utrecht, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

 

tekening Feddes & Olthof landschapsarchitecten Utrecht
upgrade Voorveldse Polder

PLANBEGELEIDING