marjolein hillege

DE BODEM

5 ploegen

De grond onder de bomen wordt al generaties lang geploegd, eerst met paarden en sinds de jaren tachtig met de tractor. Ongeveer 2x per jaar om de kruiden en grassen tussen de bomen te verwijderen en de grond los te maken. En zeker 1x per jaar wordt de grond licht gefreesd en vervolgens gewalst om de olijven en amandelen goed op te kunnen vangen. Het idee is dat door het ploegen van de bovenlaag de capillaire werking van het water in de bodem wordt doorbroken en het water in de grond blijft en dat de onkruiden niet concurreren. Het nadeel van al deze grondbewerking is dat de bodem verstuift, er geen humus en bodemleven meer is en bij grote regenbuien de grond zichtbaar wordt weggespoeld. Dat moet beter kunnen, denken we.

We gaan de komende jaren op zoek naar die verbeteringen. Dit jaar is bijvoorbeeld het ‘huis’terras niet geploegd: in april stonden grote delen van deze boomgaard vol in bloei met eenjarigen en grassen, maar gaande de weken verdroogde de grond tussen deze kruidenvlakken en werd de grond keihard. Bij een stortbui werd de bovenste laag een dikke vette blubber, waar bijvoorbeeld onze grote auto flink in vastliep. Gelukkig zat de sleutel nog in de tractor.

In het laagste terras van de ‘valleistrip’ is tussen en om de bomen dit jaar ook niet geploegd waardoor ook hier gras en kruiden volop bloeien. Nu is het voorjaar is de grond los en prettig van structuur. Alle overige boomgaarden zijn allemaal zoals voorheen geploegd, in het voorjaar geeft dit een droge losse bodem met diepe voren. We bekijken nu ieder jaar welke veranderingen in de manier van ploegen en grondbewerken zowel voor een goede oogst als een goede bodem mogelijk en wenselijk zijn.

Tussen de terrassen en onder de bomen groeit een grote variëteit aan bloemen in subtiele stroken, als je het weet en ziet, is het fantastisch mooi. Er groeien en bloeien tientallen soorten grassen, eenjarigen, kruiden, vaste planten en kleine struiken. Deze bloemenzee heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij de zorgvuldige manier van ploegen van José Miguel en zijn voorouders. Vooral in het avondlicht komen de kleuren, de licht gebogen lijnen en de patronen in het zicht.