marjolein hillege

BARRANCO DE TREMPS

landschapsontwikkeling in Aragón

Situatie 

In de regio Aragón werken we in de vallei Barranco de Tremps aan de herontwikkeling van 4 hectare boomgaard en een eeuwenoude Mas. De vallei bevindt zich ten westen van de dorpen Maella en Mazaleón. De boomgaarden zijn gelegen tussen glooiende heuvels met voornamelijk pijnboombossen. Vermoedelijk zijn in 16e eeuw in de noord/west – zuid/oost georiënteerde valleien de eerste olijfbomen geplant.

 

Grenzend aan deze min of meer gelijkvormige boomgaardstroken (lichtgroen op de kaart) zijn in de aanliggende heuvels in veelvormige en kleinere percelen de boomgaarden uitgebreid. De terrassen worden begrensd door lange en fraai gestapelde  muurtjes. Vooral op de toppen van de heuvels groeien de pijnbomen. Op de hoger gelegen vlaktes bevinden zich grotere en jongere boomgaarden.
De grondeigenaren bouwden kleine stenen schuren om tijdens de oogstperioden te kunnen overnachten. Een haard en stal voor het paard op de begane vloer en een hoger gelegen vloertje om te kunnen slapen.
Tot de jaren ’80 van vorige eeuw trokken in het najaar families enkele weken de valleien in om de amandelen en olijven te oogsten. Er was voldoende water voor moestuinen en andere fruitbomen dan olijven en amandelen.
Na de komst van de tractor werd er niet meer overnacht in de stenen huizen. Nu zijn er nauwelijks bedrijfsopvolgers meer voor het beheer en het oogsten van de oude boomgaarden. Er is steeds minder water in het gebied en de zomers zijn heel erg warm. De grond onder de bomen wordt mede dankzij de inzet van Europese subsidies nog steeds intensief geploegd, de olijven en amandelen worden machinaal geoogst.

Ambitie

In de winter van 2018 hebben we het stenen huisje en de boomgaarden van de familie Balaguer overgenomen.  Door veranderingen in het beheer, interventies in het terrein en de aanplant en het stimuleren van beplantingen willen we de biodiversiteit in dit terrein vergroten en daarmee de negatieve gevolgen van de toenemende verdroging en temperatuur verkleinen. ‘Water plant je’ is ook ons leitmotiv. Het project is een even lichtvoetig als ambitieus experiment, op eigen initiatief  én met een verlangen om in contact en verbinding ook samen anderen bij te kunnen dragen aan de kwaliteit en van het landschap in dit gebied.  

We verwachten dat door ons werk het land gaandeweg van kleur en vorm verschiet. Bijvoorbeeld door de toepassing van verschillende plant- en onderhoud principes uit de permacultuur en Syntropic agroforestry. Het opvangen en vasthouden van zoveel mogelijk water, ook door nieuwe bomen, struiken en kruiden in ontwikkeling te brengen, is het eerste en meest ingrijpende werk. José Miguel Balaguer blijft de komende jaren betrokken bij het onderhoud van de bomen en de grond opdat we ook zijn kennis en kunde kunnen inzetten voor deze voor ontwikkeling, met meer dan genoeg ruimte en tijd voor experiment en onderzoek.

Blog

Het land en huis liggen diep de heuvels in, zonder enige voorzieningen en op afstand van de dorpen. We werken samen met anderen aan de renovatie van de Mas en de aanleg van voorzieningen in en om het huis opdat we ‘off grid’ prettig kunnen wonen en werken. Maar bovenal starten we met de aanplant van bomen.
In het Maella Blog op deze site heb ik, gegroepeerd per onderwerp, foto’s en tekst verzameld die een beeld geven van onze ervaringen en werkzaamheden van dit jaar.

locatie | Maella/Mazaleón, Aragón
samen met | Gé Spees
eigen initiatief
periode | 2018 – 2042

Barranco de Tremps